Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

matematika (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
matematika alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
magyar nyelvű képzésben: 10<20, angol nyelvű képzésben: 5<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány (a vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni, ami lehet biológia, fizika, földrajz , kémia vagy matematika).

Szakfelelős: 
Dr. Tóth László
Képzés célja: 

A képzés célja matematikusok képzése, akik olyan elméleti és alkalmazott matematikai ismeretekkel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket arra, hogy alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazzák, továbbá hogy tanulmányaikat a képzés második ciklusában (mesterképzés) folytassák.
Alapfokozat birtokában a matematikus ismeri:
- a matematika alapvető módszereinek alkalmazását;
- a matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit;
- a felmerülő problémák megoldási alternatíváit;
- a matematikai elemzések eredményeit és azt - idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva - hatékonyan tudja kommunikálni.
Alapfokozat birtokában a matematikus alkalmas:
- felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenysége minőségtudattal történő végzésére;
- továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására.
A matematika alapképzési szak biztosítja az átmenetet a mesterképzési (MSc) szakokra. A matematikának a természettudományokban betöltött szerepe alapjánlehetőség van a természettudományok más területein való továbbhaladásra is. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Alapozó ismeretek:
bevezetés a matematikába, logika, programozás
Szakmai törzsanyag:
algebra és számelmélet, analízis, geometria
Differenciált szakmai ismeretek:
algebra, számelmélet, analízis, differenciálegyenletek, geometria, topológia, véges matematika, a matematika alapjai, valószínűségszámítás és matematikai statisztika, sztochasztika, numerikus módszerek

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
matematikus
Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://mii.ttk.pte.hu/kepzeseink