Olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szak

Az oklevél birtokában az alábbi feladatok végezhetők: fordítás, szakfordítás; Szövegalkotás; Szövegelemzés forrásnyelven; Filmfeliratok készítése; Fordítások összehasonlító elemzése; Kiadványszerkesztés; Terminológiai gyűjtemények készítése

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
5<10 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
160.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
olasz-magyar bölcsészettudományi szakfordító
Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: 2020. szeptember 1.
LEVELEZŐ munkarend: egyeztetés szerint

A képzés csak 5 fő jelentkezése esetén indul.

A képzés időtartama: 4 félév, 300 tanóra, 120 kredit
Költségtérítés összege: 160.000.- Ft félévenként, részletfizetési lehetőséggel.

Főbb témakörök: 

A képzés felépítése:

A képzés főbb tanulmányi területei

Általános szakmai ismeretek (62 kreditpont): fordításelmélet és -gyakorlat; magyar nyelv és nyelvművelés; itáliai történelem, civilizáció és irodalom; terminológia.

Differenciált szakmai ismeretek (48 kreditpont): olasz irodalmi és történelmi szövegek fordítása, társadalomtudományi szakszövegek fordítása, publicisztikai szövegek fordítása, olasz nyelvgyakorlat.

Szakdolgozat: A képzés ismeretanyagából választott olyan fordítási feladat megoldása, amellyel a hallgató bizonyítja, hogy tájékozott a választott téma szakirodalmában és alkalmazásában, önállóan képes a tanult ismeretanyag alkotó alkalmazására. A szakdolgozat kreditértéke: 10 kreditpont.

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett diploma, valamint a célnyelv államilag elismert, legalább C1 típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt ismerete.

A felvétel módja: pályázat (CV + diplomamásolat + nyelvvizsga bizonyítvány), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni;  valamint felvételi elbeszélgetés. 
A szóbeli felvételi ideje: külön értesítés alapján a jelentkezések lezárta után.

Jelentkezési határidő: 2020. július 30-ig

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/olasz_magyar_szakford 

Elhelyezkedési területek: 

A képzésen végzettek alkalmasak:

Írásbeli nyelvi közvetítés elvégzésére: fordítás, szakfordítás

Célnyelvi szövegalkotásra

Szövegelemzésre forrásnyelven

Filmfeliratok készítésére

Fordítások összehasonlító elemzésére

Kiadványszerkesztésre

Terminológiai gyűjtemények készítésére

Fordítástámogató eszközök használatára

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Romanisztikai Intézet, Olasz Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Dr. Rónaky Eszter
E-mail: ronaki.eszter@pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)