Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

Osztatlan tanárképzés

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Pedagógusképzés
Képzés neve: 
Osztatlan tanárképzés
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
10 vagy 11 félév (szakpártól függően)
Irányszám: 
x
Teljes költség: 
330.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Egységes, osztatlan képzés(O), Nappali, Államilag támogatott
Egységes, osztatlan képzés(O), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Pályaalkalmassági vizsga ÉS az adott szakpárra meghatározott érettségi vizsgatárgyak, melyek közül az egyiknek emelt szintűnek kell lennie.A konkrét vizsgatárgyakat lsd. a hivatalos meghirdetésben, www.felvi.hu oldalon.Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakon a megfelelő érettségi eredményt gyakorlati vizsga helyettesíti.A pályaalkalmassági és a gyakorlati vizsgáról a Kar honlapján olvashat: http://btk.pte.hu/osztatlan_tanarkepzes_o

Képzés célja: 

A képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek oktatásfejlesztési programokban. Képesek szakterületi felkészültségük pedagógiai alkalmazására, a tanulók megismerésére, személyiségük fejlesztésére, tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítására, hatékony pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazására; rendelkeznek a neveléssel kapcsolatos pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, szociális és nevelési tanácsadási feladatok ellátásához, illetve ezek és a kultúraközvetítés intézményeivel való együttműködéshez szükséges alapismeretekkel. Érett autonóm, kialakult értékrendjükben az általános emberi, az európai és a nemzeti értékeket felvállaló, közvetíteni tudó, együttműködésre és önfejlesztésre képes, kreatív személyiségek. A mesterfokozat birtokában felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: pedagógusképzésKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: nappali munkarendben: napontaNyelvi kimenet: A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles .... tanár [a két tanári szakképzettségre, továbbá a közismereti (általános iskolai vagy középiskolai) tanárszakra utaló megjelöléssel]
Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar7624 Pécs, Ifjúság útja 6.Oktatásszervezési OsztályTel.: (72) 501-513E-mail: btkfelvi[kukac]pte.huKari honlap: http://www.btk.pte.hu