Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<100 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
170.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szakvizsgázott pedagógus
Képzés célja: 

A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekállatásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekállás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatási-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

Képzési jellemzők: 

A karon meghirdetésre kerülő választáson alapuló ismeretkörök: (55 kredit) 

A választáson alapuló ismeretkörök legalább 7 fő jelentkezése esetén indulnak! 

 

 • Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia 
 • Könyvtár-pedagógia 
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével) 

Az alábbi ismeretkörökre történő felvétel feltétele szakirányú tanári végzettség megléte!  

 1. Biológia
 2. Földrajz
 3. Kémia
 4. Magyar
 5. Matematika
 6. Német nemzetiségi
 7. Német nyelv és irodalom
 8. Testnevelés
 9. Történelem 
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus (Szekszárdi képzési hely)
 • Gyakorlatvezető tanító (Szekszárdi képzési hely. A modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
 • Mérési-értékelési feladatok

 

 

 

Főbb témakörök: 

A szak felépítése:

1. ) Kötelező ismeretkörök: (65kredit)

- Közigazgatási vezetési ismeretek: (4 kredit)

- A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: (4 kredit) 

- A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: (6 kredit) 

- Pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: (18 kredit) 

- Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása (21 kredit) 

- Szabadon választható tárgyak (2 kredit) 

- Szakdolgozat (portfólió):10 kredit 

 

2.

A karon meghirdetésre kerülő választáson alapuló ismeretkörök: (55 kredit) 

A választáson alapuló ismeretkörök legalább 7 fő jelentkezése esetén indulnak! 

 

 • Preventív és korrektív pedagógia, pszichológia 
 • Könyvtár-pedagógia 
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés 
 • Tantárgy-pedagógiai kérdések az iskolai gyakorlatban (a tantárgy megjelölésével) 

Az alábbi ismeretkörökre történő felvétel feltétele szakirányú tanári végzettség megléte!  

 1. Biológia
 2. Földrajz
 3. Kémia
 4. Magyar
 5. Matematika
 6. Német nemzetiségi
 7. Német nyelv és irodalom
 8. Testnevelés
 9. Történelem 
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus (Szekszárdi képzési hely)
 • Gyakorlatvezető tanító (Szekszárdi képzési hely. A modul felvételének feltétele 5 év általános iskolai gyakorlat)
 • Mérési-értékelési feladatok
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A felvétel feltétele:

a) Az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus, vagy

b) tanári oklevél

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

Képzési idő: 4 szemeszter

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120

Munkarend: Levelező képzés

A képzés helyszíne: PTE Bölcsészettudományi Kar 7623 Pécs, Ifjúság u. 6.

Foglalkozások gyakorisága: péntek-szombati napokon, szemeszterenként 5-6 alkalommal

 

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a jelentkezési lap kitöltésével és az abban jelzett dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

A jelentkezés határideje: 2020. június 30.

Jelentkezéskor egyszeri 5.000.- Ft felvételi eljárási díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003 – 00282716 – 00000000

(Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os PST-számot) (Amennyiben a képzés megfelelő számú jelentkező hiánya miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek!)

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/pedszakvizsga 

Kapcsolat: 

Elérhetőségek: 

Darányiné Knipl Mária képzési koordinátor
PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
Tel:06-72/503-600/24991
e-mail:knipl.maria @ pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)