Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

politikatudományok alapszak

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Társadalomtudományi
Képzés neve: 
politikatudományok alapszak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
kb. 35 fő
Teljes költség: 
250.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem. Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek, amelyből egyet emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

politológusok képzése, akik ismerik a társadalom politikai rendszerét és viszonyait, az alapvető politikai intézményeket és azok szellemi alapjait, a hatalom szervezetét és működését. Alkalmasak a politikával kapcsolatos szakértői tevékenységre, politikai elemzésre és kutatásra, szervezői és tanácsadói munkára. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a politikatudományok alapszakon végzett hallgató: Képes a politikai folyamatok tárgyszerű elemzésére és értelmezésére, a politikai információk értékelésére.Képes a politikai problémák azonosítására, a döntéshozatali alternatívák értékelésére, ennek alapján szakértői tevékenység folytatására.Rendelkezik olyan kommunikatív kompetenciával, melynek révén hozzájárulhat szervezési és igazgatási problémák megoldásához a közigazgatás és a politikai tevékenység különböző szervezetei szintjein.Képes tudása felhasználásával a humán erőforrások feltárására és mozgósítására is egyes problémák megoldásában.Képes politikai szakértői, elemzői feladatok ellátására, humánpolitikai feladatok elvégzésére.Képes politikai intézmények működésével kapcsolatos ismeretek birtokában szervező, döntés-előkészítő, kapcsolattartó, kapcsolatépítő munka végzésére.Képes szervező és menedzseri feladatok ellátására a központi, regionális, valamint nemzetközi szervezetekben.Képes a politikai igazgatás és szervezés területén rendszerező és áttekintő képesség birtokában alapszintű problémák megoldására.Képes összehasonlító elemzések, szakértői anyagok készítésére szakterületén.Rendelkezik együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással.A politológus érti és használni képes szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Elsősorban olyan jelentkezőket várunk, akik nyitottak, érdeklődők, integratív szemléletűek, és a politikai, társadalmi folyamatokat nyomon követik.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: társadalomtudományKépzés kezdete: 2018. szeptemberHelyszín: PécsFoglalkozások gyakorisága: naponta Minor szakként felvehető: NEMA szakhoz felvehető egyéb képzési blokkok: nincsNyelvi kimenet: Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. 

Főbb tárgyak: 

Társadalomtudományi alapismeretek (szociológia, társadalomfilozófia, társadalomelmélet, közgazdaságtan, a kommunikációelmélet alapjai) 20-30 kredit;A politológia szakmai ismeretei (politikatudomány alapjai, egyetemes és magyar politikai gondolkodás története, XX. századi társadalom és politikatörténet, magyar politikai rendszer, jogi ismeretek, nemzetközi viszonyok elmélete, módszertani ismeretek) 110-160 kredit. A szakmai gyakorlat követelményeiA szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott, négy hét egybefüggő szakmai gyakorlat.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
politológus (Political Scientist)
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A végzettek alkalmassá válnak arra, hogy részt vegyenek a politikával kapcsolatos szakértői anyagok előkészítésében, segítséget nyújtsanak a politikatudományi kutatások elvégzéséhez, politikai szakértők mellett politikaelméleti részelemzéseket készítsenek, részt vegyenek a civil társadalom, az önkormányzatok, a tömegkommunikációs, szakmai érdekképviseleti, nemzetközi szervezetek munkájában. Növekvő igény a munkaerőpiacon a politológusok iránt az Európai Unióhoz kötődő állások terén mutatkozik, amelyek legtöbbször hosszabb külföldi tartózkodást feltételeznek.Elhelyezkedési lehetőséget nyújt az önkormányzati specializációt választók számára a helyi társadalom: a civil szervezetek mellett, helyi sajtóban és önkormányzatoknál is találhatnak munkát. Az általános szakot végzettek is széles körű gyakorlati ismeretekre és a parlamenti, vagy közigazgatási 1 hónapos gyakorlatok segítségével formalizált kapcsolatokra tesznek szert, ami segítheti munkába állásukat.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.btk.pte.hu Tanszéki honlap: http://www.politologia.btk.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

A szakgazda tanszék – több OTKA pályázat elnyerésével is – elismert kutatóhelye az önkormányzatok, a helyi társadalom kérdéseinek, illetve a nemzetközi viszonyoknak, különösen az európai integráció problematikájának, amelyet jelez, hogy a tanszék két oktatója sikeresen pályázott az Európai Bizottsághoz e témakörben.