Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

programtervező informatikus (BSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Informatika
Képzés neve: 
programtervező informatikus alapképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
magyar nyelvű képzésben: 10<60, angol nyelvű képzésben: 5<20
Teljes költség: 
300 000 Ft
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Államilag támogatott
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: matematika és fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi (informatika ismeretek) v. szakmai előkészítő tárgy (informatika alapismeretek)

Szakfelelős: 
Dr. Koniorczyk Mátyás
Képzés célja: 

Olyan informatikai szakemberek képzése, akik matematikai és számítástudományi alapokra épülő - elsősorban szoftver jellegű - szakismeretek birtokában képesek részt venni programfejlesztési, számítástechnikai rendszerfejlesztési, rendszerüzemeltetési munkákban, illetve graduális képzés keretében folytatni tanulmányaikat a szakirányú mesterszakos (MSc) végzettség megszerzéséért. Az e szakon végzettek képesek szoftverorientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások formája: előadás, laborgyakorlat, szeminárium
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

Főbb tárgyak: 

Matematikai és természettudományi ismeretek, számítástudományi ismeretek, szoftvertechnológia, rendszertechnológia, hardver, információs rendszerek.

Szakirányok és specializációk: 

Választható specializációk: szoftverfejlesztő informatikus, térinformatika

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
programtervező informatikus
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Az általános- és középiskolákban a számítástechnika oktatásának egyre javuló feltételei következtében jelentősen nő azon fiatalok száma, akik érettségi után számítástechnikát, informatikát kívánnak tanulni. Ugyanez a tendencia figyelhető meg az újabb diplomát szerzők körében is. Az informatikai szakterületen belül különösen nagy a programtervező informatikus szak iránti hallgatói érdeklődés. Ugyanakkor az ilyen szakemberek iránti kereslet több éve, és várhatóan hosszú távon is, igen nagy. A Dél-dunántúli régióban az utóbbi években megindult ipari-gazdasági fejlődés fejlesztési feladatok végzésére alkalmas szakembereket, köztük informatikai szakembereket igényel egy igen széles szakmai spektrumban (hálózatok, információs rendszerek, termelésirányítás, logisztikai informatika, számítógépes minőségbiztosítás, számítógéppel segített tervezés, műszaki számítások, algoritmikus programozás, stb.). A közigazgatás, a kommunális szolgáltatások ugyancsak nagy számban igénylik az informatikusokat.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Specifikus képzési céljaink vonatkozásában törekszünk a hallgatók igényeit kiszolgálni a tekintetben is, hogy sokoldalú elméleti és főleg gyakorlati képzést kapjanak, amelyekkel a képzés végeztével a megfelelő kompetenciák birtokában az élet adta lehetőségek sokféleségéből választhatnak.  Az érdeklődő hallgatók tanulmányaikat helyben az Alkalmazott Matematikus mesterszak számítástudományi szakirányán folytathatják, de a más karok, egyetemek informatikai mesterszakjainak kínálatából is válogathatnak. A közeljövőben doktori iskola indítását is tervezzük. Az alapszakos végzettséggel ipari pályafutásra készülők számára előnyt jelent, hogy a duális képzésnek már több éves hagyománya van, és egyre szélesebb körű. Vagyis: számos tantárgy oktatásában ipari együttműködő partnerek is részt vesznek, a tehetséges, jól dolgozó hallgatók már tanulmányaik alatt kapcsolatba kerülnek leendő munkáltatójukkal, megalapozhatják a későbbi állásukat. Specifikumaink között említenénk a térinformatikában való mélyebb és sokoldalúbb jártasság kialakításának lehetőségét. A térinformatikához kapcsolódó programozási ismeretek elmélyítésében az adatbázis-kezelés és a vizualizáció egyaránt szerepet kap. Informatika-oktatásunk az interdiszciplinaritás szolgálatában más tudományok kutatásait is támogatja. 
A képzésről további információ a Matematikai és Informatikai Intézet honlapján található: http://mii.ttk.pte.hu/kepzeseink