Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező szakirányú továbbképzési szak

A végzettek tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Elhelyezkedés
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
3 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptember és február
Felvételi irányszám
7<40 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
150.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező
Képzés célja: 

Olyan szakemberek képzése, akik a szerzett ismereteik birtokában képesek a hazai és európai multinacionális vállalatok, közigazgatási, diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok és kulturális intézmények, szakmai érdekképviseletek rendezvényeinek koordinálására és lebonyolítására. A szakon végzettek képesek és készek továbbá a nemzeti történelmünk és kultúránk részét képező viselkedéskultúra szabályainak és hagyományainak betartására és betartatására, az európaiságunknak megfelelő viselkedés alkalmazására és közvetítésére.

Képzési jellemzők: 

A tanórákra tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta egyszer 3 nap (általában csütörtöktől szombatig). A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul! A képzés megadott kezdeti időpontja változhat. 

Főbb témakörök: 
Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

Jelentkezés, információ:

A képzésre főiskolai vagy egyetemi szintű diplomával vagy BA/MA diplomával rendelkezők jelentkezhetnek, jelentkezési lap, valamint az oklevélmásolat együttes benyújtásával.

 

A jelentkezés határideje: 2020. február 21. és szeptember 10.

A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetén indul!

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/protokoll 

Elhelyezkedési területek: 

A képzés célcsoportjai: hazai és multinacionális vállalatok különböző szintű feladatkörökben, rendezvényszervezéssel foglalkozó munkatársai; politikai pártok, közigazgatási intézmények és kulturális intézmények szaktanácsadói; civilszervezetek szakértői; kommunikációs ügynökségek munkatársai; mindazon diplomások, akik a rendezvények tervezésében, lebonyolításában elméleti megalapozottságot és gyakorlati készségeket kívánnak szerezni.A képzés során szerzett tudások konkrét alkalmazási környezete: közigazgatási, államigazgatási testületek, diplomáciai testületek, minisztériumok, polgármesteri hivatalok, kulturális intézmények, érdekképviseletek, civilszervezetek, rendezvényszervező cégek, szállodák. A végzettek tevékenységrendszerének tevékenységi körei: vezető, középvezető, menedzser; tevékenységei: rendezvények, ünnepélyek, delegációs programok, hazai és nemzetközi konferenciák, ceremóniák előkészítése, megszervezése és lebonyolítása.

Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Kari honlap: http://www.btk.pte.hu

 

A szakkal, a szak felvételével kapcsolatos további információ:

Dr. MInorics Tünde

E-mail: minorics.tunde @ pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)