Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

pszichológia alapszak német nyelven

p, 2016/10/21 - 11:29 -- Kovács Beáta
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Bölcsészettudományi Kar
Képzésterület: 
Bölcsészettudományi
Képzés neve: 
pszichológia alapszak német nyelven
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
6
Irányszám: 
kb. 30 fő
Teljes költség: 
400.000 Ft / félév
Képzési mátrix: 
Alapképzés (A), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

Kettőt kell választani: angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem vagy oktatási alapismeretek vagy pedagógia ismeretek (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Képzés célja: 

viselkedéselemző szakemberek képzése, akik a pszichológia tudomány elméleti alapismereteinek és alapvető módszereinek birtokában - szakmai vezetés mellett - alkalmasak a pszichológia alkalmazott ágaiban feladatok ellátására. A képzés során olyan készségeket és technikákat sajátítanak el, amelyek révén alapfokon képessé válnak az egyének, a csoportok és szervezetek megismerésére, illetve fejlesztésére. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A KÉPZÉS EREDMÉNYEAz alapfokozat birtokában a pszichológia alapszakot végzett hallgató:Rendelkezik a pszichológia tudományának alapvető ismeretrendszerével, alapelméleteivel és azokat megfelelően képes használni a pszichológiai jelenségek értelmezésében.Képes egyének, csoportok, szervezetek és helyzetek lényeges jellemzőinek szakszerű megítélésére.Képes szakember irányítása mellett a megfelelő mérési technikák kiválasztására, elvégzésére.Képes a mérési, megfigyelési és interjú adatok rendszerezésére, az adatok alapján a vezetőpszichológus számára összegző beszámolók készítésére;Képes vezető pszichológus felügyeletével fejlesztő célú beavatkozások végrehajtására.Képes hatékonyan használni az informatikai infrastrukturális rendszereket, alkalmazni a modern prezentációs eszközöket és önálló prezentációt tartani.Képes értelmezni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket szakmai kompetenciájával lefed, és ezt a hatáskört nem lépi át.

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

Igazolt középfokú nyelvtudás szükséges a képzésben való sikeres részvételhez, itt már a nyelvet nem tanítjuk. Nem határozzuk meg azonban a nyelvvizsga típusát, a középfokú nyelvismeret igazolása fontos a számunkra. Aki két tannyelvű középiskolába járt, illetve aki a középiskolát német nyelven végezte, annak nem szükséges, hogy nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezzen, az iskola által kiállított érettségi bizonyítvánnyal igazolhatja nyelvtudását.

Képzési jellemzők: 

Képzési terület: bölcsészettudomány Képzés kezdete: 2018. szeptember Helyszín: Pécs Foglalkozások gyakorisága: naponta A képzés mind a hat szemesztere német nyelven folyik, a vizsgákkal együtt, hiszen a magyar hallgatók mellett külföldi hallgatóink is vannak.Nyelvi kimenet: a német nyelvű képzésben oklevelet szerzők az oklevélszerzés idegennyelvi követelményeit teljesítik.

Főbb tárgyak: 

  Általános kompetenciákat fejlesztő bölcsészettudományi és társadalomtudományi ismeretek [filozófiatörténet, társadalmi ismeretek, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, valamint szakspecifikus elméleti alapozó tárgyak (bevezetés a pszichológiába, a pszichológia főbb területei, a pszichológia biológiai alapjai), szakterület gyakorlati készséget fejlesztő ismeretei (módszertan, általános és pszichológiai statisztika)] 25-35 kredit;-        Szakmai törzsmodulok 85-90 kredit

  • általános szakterületi ismeretek, alaptudományi tanulmányok 75-80 kredit;
    • kísérleti/általános lélektan (észlelési folyamatok, a figyelem kognitív és aktivációs vonatkozásai, a tanulás elméletei, az emlékezet kognitív modelljei, a képzelet, a gondolkodás törvényszerűségei, motiváció és emóció)
    • evolúciós pszichológia és fejlődéslélektan (evolúciós modellek, fejlődéslélektani modellek, kognitív és szenzomotoros fejlődés, beszédfejlődés, érzelmi és morális fejlődés, szociális megismerés és szociális kompetencia, szocializáció, kötődés, én-tudat fejlődése, identitás)
    • személyiséglélektan (személyiségelméletek, modellek, egyszerű diagnosztikai eszközök és alkalmazásuk)
    • társadalomlélektan (szociális megismerés, attitűdszerveződés, kognitív stílus, egyéni és társadalmi nézetrendszerek, társas viselkedés, segítő és agresszív viselkedés, szociális szerep, társadalmi identitás, társas kommunikáció)
  • pszichológia alkalmazása és története (a pszichológia alkalmazott területeinek rendszere és módszertana - vezetéspszichológia, iskolapszichológia, a tanácsadás pszichológiája, egészségpszichológia, klinikai pszichológia, pszichoterápia; pszichológiatörténet; pszichológus etika és jogi ismeretek) 5-10 kredit.

-        Határtudományok és kutatásmódszertan (pszichofiziológia, neurológia, társadalmi és bölcsészettudományi tanulmányok; differenciált tudományági kutatásmódszertan) 25-30 kredit

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
Bachelor in Science (B.Sc.) Psychologie
Elhelyezkedési lehetőségek: 

Magyarországon és külföldön is el lehet helyezkedni a diplomával, fontos azonban tudni, hogy a főiskolai szintű képzés „pszichológiai hangsúlyú bölcsészképzés” elvégzéséről ad diplomát, aki pszichológus szeretne lenni annak az MA diplomát is meg kell szereznie. Az új kétciklusú oktatási rendszerben azonban nyitottá válik az út, a BA szint elvégzése után továbbtanuláskor (MA szint) nemcsak a pszichológiát lehet választani, hanem sok más szak, szakma mellett is lehet dönteni. A főiskolai szintű pszichológia szak a leendő pszichológusokon túl mindazok számára hasznos lehet, akik később emberekkel kívánnak foglalkozni, legyen az akár valamilyen segítő szakma, akár a média.

Elérhetőségek: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 7624 Pécs, Ifjúság útja 6. Oktatásszervezési Osztály Tel.: (72) 501-513 E-mail: btkfelvi[kukac]pte.hu Kari honlap: www.felvi.btk.pte.hu Intézeti honlap: http://pszichologia.pte.hu

További információk/Megjegyzés: 

Fontosnak tartjuk a jelölt interdiszciplináris érdeklődését, integratív szemléletét, kreatív gondolkodásmódját.