Többletpontok és kreditelismerés mesterszakon

Többletpontok

A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg, azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni.

 

Az esélyegyenlőség jogcímen belül hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a kapható többletpontokat. Az esélyegyenlőség jogcímen a összesen minimum 1, de maximum 10 többletpont kapható.

A PTE Képzéskeresőjében megtalálod, hogy az egyes szakok esetében milyen többletpontokat kaphatsz mesterképzésre való jelentkezéskor.

Infók a felvi.hu-n

 

Többletpontok és kreditelismerés mesterszakon

 

Előzményként elfogadott szakok és kreditelismerés mesterképzésen

Mesterképzésre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapképzésben szerzett – vagy a 2006 előtti képzési rendszer szerinti legalább főiskolai szintű – végzettséggel rendelkezik. A legalább alapképzésben szerzett végzettség önmagában azonban még nem feltétlenül elegendő arra, hogy egy adott mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni.

 

Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményében (8/2013 (I.30.) és 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet)megtalálható, hogy a belépéshez mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. Mindezek a Szakleírások menüpontban böngészhetők a felvi.hu-n.

 

Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók:

  1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok (A-típusú bemenet),
  2. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok ( B-típusú bemenet),
  3. meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (C-típusú bemenet).
  4. A mesterképzések bemeneti követelményeit itt letölthető táblázat foglalja össze a felvi.hu-n.

 

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzés esetében teljes kreditérték beszámításával elfogadható (A-típusú bemenet), az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges, a felvi.hu-n meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet.

A B- vagy C-típusú bemeneti oklevéllel rendelkezők esetében a felsőoktatási intézmény előzetes kreditelismerési eljárásban megvizsgálja, hogy az adott mesterképzési szakra történő belépéshez a korábban megszerzett kreditjei alapján mennyi szakterületi kreditje ismerhető el.

Ha a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kredit, akkor még abban az esetben sem vehető fel az adott mesterképzési szakra, ha a felvételi összpontszáma elérné a felvételi ponthatárt.

Forrás: felvi.hu