Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak

 • A képzésről
 • A képzés leírása
 • Felvételi információk
 • Elhelyezkedés
 • Kapcsolat
 • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
2 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
10<20 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
LK:
170.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
Városfejlesztési társadalmi tanácsadó
Képzés célja: 

A feladat az, hogy a városfejlesztési szakemberek már a képzésük során felkészüljenek a tagolt szociálpolitikai rendszerben végzendő munkára. Ehhez szükséges az, hogy a felülről lefelé működő szociális szakpolitika mellé tudjanak helyezni egy olyant, amely a szubszidiaritás elvének megfelelően építkezik, a helyi szinttől az Európai Unió szintjéig. A belátáson túl olyan kompetenciákra van szükség, amellyel a szakemberek hatékonyan tudnak közreműködni a helyi szociális tervezésben és fejlesztésben. A településfejlesztés komplex megközelítést kíván, melyben a fizikai környezet lehetőségeinek kihasználása a társadalmi jólét maximalizálásának érdekében történik. Az interdiszciplináris szemlélet mindvégig hangsúlyos volt a képzés tantárgykínálatának kialakításában, középpontba helyezve a szociálpolitikát, mint a fejlesztési célok megvalósulásának kulcsát. 

Képzési jellemzők: 

Konzultációk: 4 alkalom / félév (csütörtök du.-péntek)

Főbb témakörök: 

Alapozó képzés:

15 kredit értékben városszociológia, projektmenedzsment, közpolitika elméleti valamint kutatás-módszertani alapok.

Törzsképzés:

35 kredit értékben a város, mint sajátságos szerveződés gazdasági, társadalmi és politikai mechanizmusainak ismeretelméleti bemutatása, különös tekintettel a fejlesztéspolitikai célrendszerek globális és lokális aspektusaira (fenntartható városfejlődés, integrált városfejlesztés, városi társadalmi problémák, szakpolitikai válaszok). A  stratégia alkotáshoz, a nemzeti rendszerek komparatív elemzéséhez valamint a helyi társadalmi-gazdasági adottságok megismeréséhez és elemzéséhez szükséges készségek és képességek fejlesztése projekt - és műhelymunka keretében. A participatív demokrácia kihívásainak, lehetőségeinek és korlátainak megismertetése. Az operatív városfejlesztés eszköztárának és a komplex projektelőkészítés logikájának bemutatása. A szociális városrehabilitációs projektek megvalósítását lehetővé tevő jogi, finanszírozási és szervezeti eszköztár megismertetése. A szociális városrehabilitációs projektek komplex projekt-előkészítési folyamatának megismertetése. Az urbanisztika másfél évszázados történetének átfogó jellegű bemutatása. A törzsképzés részét képezi a 100 órás terepgyakorlat.

A szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit

 

A képzés időterve

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben (BA) - vagy annak megfelelő fokozat és szakképzettség birtokában-, bölcsészet- vagy társadalomtudomány, jogi, gazdaságtudományok, természettudomány vagy műszaki képzési területen szerzett diploma. Az angol nyelvű képzés választása esetén felsőfokú angol nyelvtudás szükséges.

Jelentkezési határidő: 2020. július 30.

Jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lappal lehet, mely mellé kérünk csatolni oklevélmásolatot és szakmai önéletrajzot.  A felvételi beszélgetés időpontjáról - a jelentkezési határidőt követően - minden jelentkezőt írásban tájékoztatunk. A képzés min. 10 fő jelentkezése esetén indul.

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/varosfejl 

Elhelyezkedési területek: 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

 • irányító hatóságok,
 • közreműködő szervezetek,
 • monitoring intézmények,
 • kereskedelmi és iparkamarák,
 • fejlesztési ügynökségek,
 • önkormányzatok,
 • városfejlesztő társaságok
 • kistérségi területfejlesztési társulások,
 • pályázatíró irodák.
Kapcsolat: 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Társadalmi Kapcsolatok Intézete

Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék

7624 Pécs, Rókus u. 2.

Kapcsolattartó: Fehér Lilla, feher.lilla @ pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)