Pécsi Tudományegyetem

Felvételi oldal

 

 

vegyész (MSc)

h, 2014/10/06 - 10:57 -- admin
Nyomtatóbarát változatPDF változat
Kar: 
Természettudományi Kar
Képzésterület: 
Természettudomány
Képzés neve: 
vegyész mesterképzési szak
Aktiválva: 
A képzés elérhető
Képzési idő (félév): 
4
Irányszám: 
MNA: 3<10, MNK: 3<10
Teljes költség: 
400 000 Ft
Képzési mátrix: 
Mesterképzés (M), Nappali, Államilag támogatott
Mesterképzés (M), Nappali, Költségtérítéses
Felvételi követelmények/vizsgatárgyak: 

A felvételi vizsga típusa: szakmai és motivációs beszélgetés.

Szakfelelős: 
Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár
Képzés célja: 

A képzés célja a szakterület, a gazdaság és a munkaerõpiac igényeinek megfelelõen olyan vegyészek képzése, akik szakterületükön megszerzett magas szintû elméleti és gyakorlati kémiai ismeretekkel, a rokon szakterületeken (pl. matematika, fizika, informatika, szakmai idegen nyelv) megfelelõ szintû alaptudással rendelkeznek. A tanulmányaikat befejezett vegyészek alkalmasak a választott tudományterületükön kezelhetõ feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására elsõsorban a kutatás és a mûszaki fejlesztés területén, valamint anyagok elõállítására és kémiai átalakítására, azok minõségi és mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Önálló és irányító munkaköröket láthatnak el, például a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben, minõségbiztosítás és minõségellenõrzési területeken. Kellõ mélységû ismerettel rendelkeznek PHD-tanulmányok,illetve egyénileg és/vagy szervezett formában további tanulmányok végzéséhez. 

Felvételi Információk / Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés feltétele: felsőfokú oklevél (KKK szerinti megfelelő elővégzettség)  

Képzési jellemzők: 

A képzés kezdete: adott tanév szeptembere
A képzés helyszíne: PTE-TTK Pécs (7624 Pécs, Ifjúság útja 6.)
A foglalkozások gyakorisága: naponta, órarend szerint

A mesterfokozat megszerzése után a legjobban felkészült hallgatóknak lehetősége van a Karunkon működő Kémia Doktori Iskola keretében PhD fokozat megszerzésére.

Főbb tárgyak: 

Az alapképzésben megszerzett ismereteket tovább bővítő természettudományos alapismereti tárgyak: matematika, informatika, fizika.
A szakmai törzsanyag fontosabb tárgyai: szervetlen kémia, szerves kémia, fizikai kémia és alkalmazásai (hagyományos kolloidika, radiokémia, elméleti kémia), analitikai kémia (beleértendõ az elválasztástechnika, szerkezetvizsgálati módszerek is), alkalmazott kémia. A differenciált szakmai ismeretek keretében a következő fontosabb kötelezően választható ismeretköröket tartalmazza: analitikai és anyagszerkezet-vizsgálati, anyagtudományi, környezeti kémiai, korszerű szerves kémiai szintézismódszerek, biológiai kémia, számítógépes-informatikai kémia, gyógyszerkémia. 

Szakirányok és specializációk: 

A hallgatók az analitikai, anyagkutató, gyógyszerkutató, informatikai vegyész, környezetkémikus, szerkezetkutató és szintetikus kémikus szakirányok témaköreiben szerezhetnek végzettséget, készíthetik el diplomadolgozatukat.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: 
okleveles vegyész
Elhelyezkedési lehetőségek: 

A szakot elvégzők számára középtávon elhelyezkedési lehetőséget biztosít a munkaerőtől egyre magasabb képzettséget elváró modern finomkémiai ipar bővülése, a legkülönbözőbb területeken felmerülő kutatási igények kielégítése. Külkapcsolataink lehetővé teszik, hogy a kutatói pályát választók fokozatszerzés után eredményesen kapcsolódjanak be nemzetközi kutatási projektekbe.

Elérhetőségek: 

PTE Természettudományi Kar
Tanulmányi Osztály
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
E-mail: felveteli@gamma.ttk.pte.hu
Honlap: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok

PTE Oktatási Igazgatóság
7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-681
Fax: (72) 501-616
E-mail: felveteliinfo@pte.hu
Honlap: http://felveteli.pte.hu, http://kti.pte.hu

Kreditelismerés kérelem (állomány): 
További információk/Megjegyzés: 

A mesterfokozat megszerzése után a legjobban felkészült hallgatóknak lehetõsége van a Karunkon mûködõ Kémia Doktori Iskola keretében PhD fokozat megszerzésére.  
A képzésrõl további információ a Kar honlapján található: http://www.ttk.pte.hu/felvetelizok/kepzeseink 
A képzéssel kapcsolatos szakmai információk: 
Dr. Kilár Ferenc egyetemi tanár 
Tel./Fax: (72) 501-518, (72) 536-273, (72) 503-600/24421 
E-mail: kilar@ttk.pte.hu