Vizsgaelnöki feladatokra felkészítő pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

  • A képzésről
  • A képzés leírása
  • Felvételi információk
  • Kapcsolat
  • Képzés letöltése (pdf)
Képzési idő
4 félév
Finanszírozási forma
Önköltséges
Képzési forma
Levelező
Képzés indulása
Szeptemberi indulás
Felvételi irányszám
8<12 fő
Az oktatás nyelve
Magyar
Költségtérítés összege
170.000 Ft / félév
Legutóbbi ponthatár
Felvételi követelmények
A képzés helyszíne(i)
Pécs
Oklevélben szereplő képzettség neve: 
szakvizsgázott pedagógus (vizsgaelnöki szakértő)
Képzés célja: 

A gyakorlati tevékenységük tapasztalataira építve a képzés során a pedagógusok felkészülnek a pedagógus munkakörök, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatok ellátására.
Ismereteket szereznek az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeiről, azok alkalmazási lehetőségeiről a szaktárgyi oktatásban és nevelésben, az intézmények eredményes irányítására, működésére vonatkozóan, Jártasságot szereznek a konfliktuskezelés, stressz-kezelés területén; alkalmasak a vizsgák tervezési és szervezési feladatok ellátására.

Főbb témakörök: 

A szak felépítése:

Kötelező ismeretkörök: 55 kredit

Közigazgatási, és államháztartási ismeretek (12 kredit):A Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai; európai uniós alapismeretek.

A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (18 kredit): A közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása; intézmény és környezete; szervezeti kultúra; az intézmény képének tudatos alakítása; az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés; a tanári, tanulói és szülői szerveződések.

A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága (4 kredit): A hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei, a tanulói és a pedagógusi munka értékelése, osztályozása; a minőségbiztosítás modelljei; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák.

Integráció, szegregáció (4kredit)

Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyiségek, illetve csoportok nevelése-oktatása (7kredit): A személyiségfejlesztés pszichológiai alapjai; gyermekbiológiai alapismeretek; a sajátos nevelési igényű gyerekek vizsgálatával kapcsolatos eljárások, fejlesztésük lehetséges módjai; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése; egységesség-differenciálás az oktatásban, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásban; a tehetség felismerése, fejlesztésük lehetőségei; az egészségnevelés, az egészségfejlesztés, a mentálhigiéné és a drogmegelőzés kérdései.

Szigorlat (0kredit)

ÖSSZESEN: 55 kredit.

 

Választható ismeretkörök (55 kreditpont): kötelezően választandó ismeretek.-

Vizsgaelnöki feladatokra való felkészítés

Szakdolgozati tárgyak (10 kredit)

Felvételi információk, jelentkezési feltételek: 

A felvétel feltétele:

a) tanító, tanár, óvodapedagógus, szociálpedagógus szakképzettség,

b) 2006. előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai és/vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség.

 

A 277/1997/XII.22. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján a szakvizsgára történő felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki rendelkezik a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsőfokú iskolai végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlattal.

 

A felvétel módja: pályázat (CV + diplomamásolat), melyeket a jelentkezési laphoz kell csatolni.

A jelentkezés módja: A jelentkezéseket a jelentkezési lap kitöltésével és az abban jelzett dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.

A jelentkezés határideje: 2020. június 30.

Egyéb információk: A képzés csak megfelelő számú jelentkezés esetén indul. Jelentkezéskor egyszeri 5.000 Ft felvételi eljárási adminisztrációs díj fizetendő a következő számlaszámra: 10024003-00282716-00000000. Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a képzés nevét és a 120086-os számot. Amennyiben a képzés létszámkorlát miatt nem indul, a jelentkezési díjat visszatérítjük Önnek.Az induló szakirányokról bővebben lsd.: http://btk.pte.hu/pedszakvizsga

 

Lásd még: https://btk.pte.hu/vizsgaeln 

Kapcsolat: 

Képzési koordinátor:

Darányiné Knipl Mária
Tel:06-72/503-600/24991
PTE BTK Pécs, 7624 Ifjúság útja 6.
e-mail:knipl.maria @ pte.hu

A képzés letöltése pdf formátumban:
 

„A PTE-s diploma remek ajánlólevél, a többi már csak rajtad áll!”

 

Végzett hallgatónk a PTE-ről
(Diplomás Pályakövetés)